Nauka języka angielskiego – Integrated Learning

W przedszkolu Hero!Academy nauka języka angielskiego odbywa się w oparciu o autorską metodę integrated learning. Jest to innowacyjne podejście do rozwijania kompetencji językowych małego człowieka. Przez integrację programu nauczania w dwóch językach – polskim i angielskim – przedszkolaki z łatwością nabywają umiejętności komunikowania się w języku obcym. W praktyce oznacza to, że każde słowo, każdy zwrot gramatyczny w języku angielskim dzieci rozumieją, a z czasem używają ich we właściwym kontekście. Skorelowanie treści programowych, w dwóch językach, eliminuje naukę bez zrozumienia, a wspiera żywy kontakt z językiem obcym.

Nasi angliści mówią tylko w języku angielskim, towarzysząc dzieciom we wszystkich aktywnościach i sytuacjach w przedszkolu.
Wdrożyliśmy rozbudowany program nauczania, który spełnia wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dzięki współpracy z metodykiem nauczania języka angielskiego nasze programy są wzbogacone ciekawymi projektami tematycznymi.

Nauczanie języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywa się pod patronatem naszego opiekuna merytorycznego – Macmillan Education. Dzięki tej współpracy nasze przedszkolaki korzystają z innowacyjnych i profesjonalnych materiałów do nauki języka obcego.