Formularz kontaktowy

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hero Academy Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa;
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody, w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością udzielenia odpowiedzi.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji;
6) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu, pod adresem info@hero.edu.pl, tel. 606 611 422
8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Hero Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Rzeczypospolitej 1, w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencje.