Integracja

W myśli słowa integracja, wspomaganie i kierunkowanie rozwoju dziecka jest prowadzone w Hero!Academy zgodnie z jego potrzebami, potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Wspieramy indywidualność, uwzględniamy ją i pielęgnujemy. Podążamy za dzieckiem i za jego aktualnymi potrzebami.

Zapewniamy rodzinną atmosferę i fachową opiekę z zakresu opieki profilaktyczno – terapeutycznej.

U nas wspomaganie rozwoju, to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, który ma na celu stymulowanie i pobudzanie rozwoju ruchowego, poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka.

Prowadzimy diagnostykę opartą na nowoczesnych metodach diagnostycznych IDS skalę Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci, KORP – ocena rozwoju psychoruchowego, KOZE – Ocena Zachowania i Emocji i wiele innych. Jednak dla nas i tak zawsze najważniejsza jest niepodważalna metoda diagnostyczna – obserwacja. Tworzymy Indywidualne Programy Wsparcia i Kierowania Rozwojem zarówno dzieci z nieharmonijnym rozwojem, jak i dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami.

Oprócz działań skierowanych do dzieci, prowadzimy również konsultacje dla rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych oraz pracy z dzieckiem w domu.

Pomagamy dzieciom, by każdy z nich stał się tym kim stać się może…